X
تبلیغات
کلبه ی صفای دل عسل


تاريخ : سه شنبه نوزدهم شهریور 1392 | 15:53 | نويسنده : عسل |تاريخ : چهارشنبه سیزدهم فروردین 1393 | 1:36 | نويسنده : عسل |
هرگز


هرگز نمازت راترک نکن ...


میلیون ها نفر زیر خاک.....


بزرگ ترین آرزویشان بازگشت به دنیاست......


تا سجده کنند ...


ولو یک سجده ..
تاريخ : یکشنبه دهم فروردین 1393 | 10:6 | نويسنده : عسل |

مطمئن باش که خدا تو را عاشقانه دوست دارد


چون در هر بهار برایت گل می فرستد


و هر روز صبح آفتاب را به تو هدیه می دهد


به یاد داشته باش که پروردگار عالم با این که می تواند در هر جایی از دنیا باشد


قلب تو را انتخاب کرده و تنها اوست که هر وقت بخواهی چیزی بگوئی گوش می دهد


تاريخ : جمعه دوم اسفند 1392 | 22:15 | نويسنده : عسل |
                   

 


ﺑﻨﺪﻩ ﺍﯼ ﺍﺯ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ : ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻡ ﭘﺮﻭﺭﺩﮔﺎﺭ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﯽ


ﺑﻨﺪﻩ ﻫﺎﯾﺖ ﮐﺪﺍﻡ ﺩﺭﺱ ﻫﺎﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺭﺍ ﺑﯿﺎﻣﻮﺯﻧﺪ ؟


ﺧﺪﺍ ﻭﻧﺪ ﮔﻔﺖ :


ﺑﯿﺎﻣﻮﺯﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﻭﺍﺩﺍﺭ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻘﺸﺎﻥ


ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎﺭﯼ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﮑﻨﻨﺪ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ


ﺍﻭ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺑﺪﺍﺭﻧﺪ .


ﺑﯿﺎﻣﻮﺯﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻃﻮﻝ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ﺗﺎ ﺯﺧﻢ ﻫﺎﯾﯽ


ﻋﻤﯿﻖ ﺩﺭ ﻗﻠﺐ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺘﺸﺎﻥ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﮐﻨﯿﻢ، ﺍﻣﺎ


ﺳﺎﻝ ﻫﺎ ﻃﻮﻝ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ﺗﺎ ﺍﯾﻦ ﺯﺧﻢ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﻟﺘﯿﺎﻡ ﺑﺨﺸﯿﻢ .


ﺑﯿﺎﻣﻮﺯﻧﺪ ﺛﺮﻭﺗﻤﻨﺪ ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﻠﮑﻪ


ﮐﺴﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻫﺎ ﻧﯿﺎﺯﻣﻨﺪ ﺍﺳﺖ .


ﺑﯿﺎﻣﻮﺯﻧﺪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻓﻘﻂ ﻧﻤﯽ دانند


ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺗﺸﺎﻥ ﺭﺍﺑﯿﺎﻥ ﮐﻨﻨﺪ .


ﺑﯿﺎﻣﻮﺯﻧﺪ ﮐﻪ ﺩﻭ ﻧﻔﺮ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﻨﺪ


ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﺩﻭ ﺩﯾﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .


ﺑﯿﺎﻣﻮﺯﻧﺪ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﺒﺨﺸﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ


ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻧﯿﺰ ﺑﺒﺨﺸﻨﺪ.

 تاريخ : جمعه بیست و نهم آذر 1392 | 11:44 | نويسنده : عسل |
http://atasheentezar.persiangig.com/%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7/new_folder/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%20%D8%B9%D9%84%DB%8C%DA%A9%20%DB%8C%D8%A7%20%D8%A7%D8%A8%D8%A7%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87.gifhttp://atasheentezar.persiangig.com/%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7/new_folder/%DB%8C%D8%A7%20%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%20%283%29.gif

تاريخ : سه شنبه چهاردهم آبان 1392 | 16:24 | نويسنده : عسل |
 بمان تا آخرش

 

بمان تا آخرش


با من بمان و هیچگاه از کنارم نرو...


تو باشی من نفس میگیرم ، تو باشی من جانی تازه میگیرم...

با من باش ، تا آخرین نفس ، تا لحظه ای که جان دارم عزیزم...


ای تمام هستی ام تو تمام زندگی منی ، با من بمان و زندگی را از من نگیر!


مگر به جز تو چه کسی در این دنیا دارم ؟


تو تنها کسی هستی که دیوانه وار دوستش دارم ، تو تنها کسی هستی که

همدم شب و روزم و رفیق لحظه های زندگی ام است ...


ای همدم شب و روزم با رفتنت  شبهایم را بی مهتاب و روزهایم را مثل شبهایم نکن !


ای رفیق لحظه های زندگی ام ، این لحظه های زیبای با تو بودن را از من نگیر !


همه دلخوشی ام تویی ، بهترین لحظه زندگی ام آن لحظه است که در کنار تو

هستم و در آن چشمهای زیبایت نگاه میکنم و آرام با صدای آهسته میگویم

 که دوستت دارم عزیزم...


بمان که با ماندنت در کنارم یک دنیا خوشبختی را به من هدیه میدهی !


ای زیباترین زیبایی ها ، ای مظهر خوبی ها ، ای تو لایق بهترین ها با منی که

 بدجور دیوانه آن قلب مهربانت هستم بمان و با رفتنت  زندگی را به کامم تلخ نکن !


با رفتنت من نیز از این دنیا خواهم رفت ، گفته بودم که این دنیا را بدون تو نمیخواهم!


از تمام دار این دنیا تنها تو را دارم و تنها تو را میخواهم ! 


تویی که قلبم را از عشق و محبت خودت جان دادی ، و به منی که خسته از تنهایی

ها بودم نفس دادی!


با من بمان ، تا آخرش ! آخرش همان لحظه ای است که می فهمی تنها تو را میخواستم!


آخرش همان روزیست که خواهی فهمید چقدر تو را دوست داشته ام !


آخرش همان لحظه ای است که خواهی فهمید از عشقت مرده ام....


آری از عشقت مرده ام....


پس تا لحظه ای که از عشق تو نمرده ام با من بمان عزیزم..تاريخ : جمعه دهم آبان 1392 | 8:59 | نويسنده : عسل |
 

 تاريخ : پنجشنبه چهارم مهر 1392 | 23:49 | نويسنده : عسل |
حجاب


حجاب یعنی به جای شخص، شخصیت را دیدن. حجاب یعنی به همه ی نا محرمان

 و ظاهر بینان "نه" گفتن. حجاب آوای ملکوتی جمال طلبی معنوی زن است.

 حجاب تلالو شبنم بر چهره ی زیبای گل است. حجاب تضمینی برای تداوم خط

 زیبای شرافت است. حجاب تداوم بخش آیه های مهربانی متقابل همسران است.

 حجاب بوته ی خوشبوی گل عفاف است. حجاب سپری است قوی در برابر

 شمشیرهای تهاجم فرهنگی. حجاب سند اطاعت از فرمانده هستی است. حجاب

 زنجیری گران بر دستهای دیو گناه است. حجاب گامهای بلند انسان در کوچه های

 معانی است. وقتی مروارید زیبایی هایت را به صدف حجاب و عفاف می سپاری، 

خدا تو را آبی می کند. آنقدر آبی که آسمان به تو رشک می برد حجاب، سپری در

 برابر رهزنان گوهر عفاف است و موجب کمانه کردن تیر زهرآلود چشم ناپاکان.

 دختران و زنان شایسته با آراستن خویش به "پوشش اسلامی" بزرگترین معلمان

 اخلاق و پاکی و فضیلتند. آنان که جسم خود را ارزشمندتر از آن می دانند که هر

 چشمی از آن بهره ببرد، بر مسند والای فضیلت نشسته اند. حجاب، عفاف و

شخصیت ومتانت زن را نمودار می کند و او را همچون مرواریدی گرانبها در بر

 می گیرد. حجاب، دختران جوان و نوجوان را از طمع شکارچیان هوس حفظ می کند

 و آنان را در رسیدن به قله ی رفیع نیکبختی یاری می بخشد. دنیا در برابر گرفتن

 حجاب از زن، چیزی که سعادت و خوشبختی او را تآمین کند، به وی نداده است.

 دامن پاک حجاب از پلیدی ها پیراسته است.

تاريخ : سه شنبه نوزدهم شهریور 1392 | 3:2 | نويسنده : عسل |

 تاريخ : پنجشنبه هفدهم مرداد 1392 | 13:42 | نويسنده : عسل |

می گویند ساده نیست

 

می گوینده ساده نیست ....

گذشتن از کسی که گذشته هایت را ساخته و آینده ات را ویران

کرده ....

اما من گذشتم ...

 

عاشقانه های دل شیداعاشقانه های دل شیداتاريخ : شنبه دوازدهم مرداد 1392 | 0:15 | نويسنده : عسل |
 

تاريخ : یکشنبه ششم مرداد 1392 | 23:57 | نويسنده : عسل |
               

 

 

خدایا صدای قلبم رابشنو...

 

خدایا...

در عین ناامیدی دست نیاز به سوی تو دراز می کنم...

تو را صدا می زنم.....به صدایم گوش کن!

خدایا...

پر از گناهم......و تو ستاری.....گناهانم را بپوشان!

تو بی نیازی و من نیازمند کرم تو...

خدایا...

کمکم کن تا بد را از خوب تشخیص بدهم....

توانایی بده تا در راه تو قدم بردارم...

امید بده تا بنده ی تو ؛ حقیر تو ؛احساس ناامیدی نکند...

تو عادل....تو رحمن....تو رحیم....

و تو ؛ من ؛ این بنده ی حقیرت را به سوی خویش بخوان...

تا همیشه سپاسگزار نعمت های تو باشم...

دست های نیازآلودم همیشه به سوی تو دراز است...

خدایا صدایم را بشنو...

  تاريخ : چهارشنبه دوم مرداد 1392 | 20:9 | نويسنده : عسل |
آموزگار مهربانی

تاريخ : چهارشنبه دوم مرداد 1392 | 9:0 | نويسنده : عسل |

   خدمت دوستان مهربانم سلام ..با عرض پوزش از عزیزانی

 که دراین پست نظر گذاشته بودند بدلیل مشکلاتی که در وبلاگم

 پیش اومد مجبور به حذف نظرات این پست شدم ..شرمنده ی

 همه ی محبت های شما هستم .عسل


     

 

به من بیاموز

 

ای تو که مهر و محبت در وجودت است ، مهربانی را به من بیاموز.


ای تو که عاشقی و خون عشق در رگهایت جاریست ، معنای عشق را به من بیاموز.


ای تو که مرا دوست داری و دیوانه وار عاشق این قلب بی احساس منی ،

احساسات عاشقانه ات را به من ابراز کن.مرا ببخش اگر مثل تو عاشق نیستم ،

مرا ببخش اگر مثل تو اینهمه با احساس و مهربان نیستم.اگر تو دریایی ،

من یک کویر خشک و بی جانم ، اگر تو بهاری ، من همان خزان سرد و بی روحم.


ای تو که خودت همان عشقی ، و وجودت سرشار از احساسات عاشقانه است

به من بیاموز چگونه ابراز عاشقی کنم.مرا ببخش اگر شبها مثل تو با چشمان

خیس به خواب نمیروم.مرا ببخش اگر مثل تو غروبها دلتنگت نیستم.


اما بدان من هم یک عاشقم ، بدان که کمتر از تو وبیشتر از هر کسی دوستت دارم.


آری من هم یک عاشقم ، عاشقی کم احساس تر از تو ، و با احساس تر از عشق.


ای تو که خودت معنای محبتی ، به من محبت برسان تا شاید با محبتهای تو ،

 قلب من نیز جان بگیرد و به تو عشق بورزد.اگر تو یک شعر تازه ای ،

 من یک داستان غم انگیزم.اگر تو یک شاعر پرآوازه ای،من یک نویسنده خسته ام.


ای تو که خودت بهترین معلم عشق در دنیایی ، به منی که از عشق هیچ نمی دانم

معنای عشق را بیاموز.بیاموز که چگونه با تو باشم و چگونه در این طوفان

دریا قایق نجات تو باشم.آری اگر تو  مرا دوست داری ، من کمتر از تو ،

کمتر از خدا ، و بیشتر از هر کسی دوستت دارم.تاريخ : یکشنبه سی ام تیر 1392 | 20:11 | نويسنده : عسل |