تاريخ : سه شنبه نوزدهم شهریور 1392 | 15:53 | نويسنده : عسل |
هر چیزی ثمره ای دارد     

و ثمره ی ایمان، یقین است

 هر کس یقین ندارد، باید در ایمانش شک کند

 و ثمره ی توحید، توکل است

 هر کس توکل ندارد، باید در توحیدش شک کند

 و ثمره ی نماز، آرامش است

 هر کس آرامش ندارد، باید در نمازش شک کند

 و ثمره ی تقوا، بصیرت است

 هر کس بصیرت ندارد، باید در تقوایش شک کند

 و ثمره ی تفکر، پرسش است

 هر کس پرسش ندارد، باید در تفکرش شک کند

 و ثمره ی حجاب، متانت است

 هر کس متانت ندارد، باید در حجابش شک کند

 و ثمره ی توبه، تغییر  است

 هر کس تغییر ندارد، باید در توبه اش شک کند

 و ثمره ی عشق، ایثار است

 هر کس ایثار ندارد، باید در عشقش شک کند

 آری هر چیزی ثمره ای داردتاريخ : چهارشنبه نوزدهم شهریور 1393 | 23:11 | نويسنده : عسل |
                          

وقتی قلب‌هایمان‌ کوچک‌تر از غصه‌هایمان‌ میشود

وقتی نمیتوانیم‌ اشک‌هایمان‌ را پشت‌ پلک‌هایمان‌ مخفی کنیم‌
و بغض‌هایمان‌ پشت‌ سر هم‌ میشکند

وقتی احساس‌ میکنیم
بدبختیها بیشتر از سهم‌مان‌ است‌
... ... و رنج‌ها بیشتر از صبرمان؛

وقتی امیدها ته‌ میکشد
و انتظارها به‌ سر نمیرسد
وقتی طاقتمان‌ تمام‌ میشود
و تحملمان‌ هیچ …

آن‌ وقت‌ است‌ که‌ مطمئنیم‌ به‌ تو احتیاج‌ داریم
و مطمئنیم‌ که‌ تو
فقط‌ تویی که‌ کمکمان‌ میکنی …

خداوندا

تنها تو را صدا میکنیم

و فقط تو را می خوانیم

 

 


تاريخ : جمعه سوم مرداد 1393 | 10:27 | نويسنده : عسل |
                                درقلب تو

اگر به دشت عشق آمدی و دیدی من نیستم ، در زیر تک درخت انتظار نشسته ام.


اگر در کوچه باغها  در جستجوی من گشتی و نبودم ، بدان که در گلستان عشق


در حال چیدن دسته گلی برای تو بودم .


اگر به کنار ساحل دریا آمدی و من نبودم ، بدان که در آن سو نشسته ام و


به عشق تو غزلی عاشقانه با حال و هوای دریا سروده ام.


اگر در زیر باران به دنبالم آمدی و دیدی نیستم ، بدان که به عشق تو در زیر


باران خیس خیسم و به تو می اندیشم عزیزم.


اگر در بام شهر آمدی و دیدی نیستم ، بدان که در بالاترین نقطه شهر نشسته ام


و ستاره های آسمان را به عشق تو میچینم.


اگر در خانه عشق آمدی و ردپایی از من نبود ، بدان که حال من از دلتنگی


گرفته بود ، در لب پنجره به امید آمدنت نشسته ام.


اگر روزی  آمدی و دیدی من در این دنیا نیستم، دیگر دنبال من نگرد که  :


من در قلب تو هستم.


 تاريخ : جمعه پنجم اردیبهشت 1393 | 22:6 | نويسنده : عسل |تاريخ : چهارشنبه سیزدهم فروردین 1393 | 1:36 | نويسنده : عسل |
هرگز


هرگز نمازت راترک نکن ...


میلیون ها نفر زیر خاک.....


بزرگ ترین آرزویشان بازگشت به دنیاست......


تا سجده کنند ...


ولو یک سجده ..
تاريخ : یکشنبه دهم فروردین 1393 | 10:6 | نويسنده : عسل |

مطمئن باش که خدا تو را عاشقانه دوست دارد


چون در هر بهار برایت گل می فرستد


و هر روز صبح آفتاب را به تو هدیه می دهد


به یاد داشته باش که پروردگار عالم با این که می تواند در هر جایی از دنیا باشد


قلب تو را انتخاب کرده و تنها اوست که هر وقت بخواهی چیزی بگوئی گوش می دهد


تاريخ : جمعه دوم اسفند 1392 | 22:15 | نويسنده : عسل |
                   

 


ﺑﻨﺪﻩ ﺍﯼ ﺍﺯ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ : ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻡ ﭘﺮﻭﺭﺩﮔﺎﺭ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﯽ


ﺑﻨﺪﻩ ﻫﺎﯾﺖ ﮐﺪﺍﻡ ﺩﺭﺱ ﻫﺎﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺭﺍ ﺑﯿﺎﻣﻮﺯﻧﺪ ؟


ﺧﺪﺍ ﻭﻧﺪ ﮔﻔﺖ :


ﺑﯿﺎﻣﻮﺯﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﻭﺍﺩﺍﺭ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻘﺸﺎﻥ


ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎﺭﯼ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﮑﻨﻨﺪ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ


ﺍﻭ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺑﺪﺍﺭﻧﺪ .


ﺑﯿﺎﻣﻮﺯﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻃﻮﻝ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ﺗﺎ ﺯﺧﻢ ﻫﺎﯾﯽ


ﻋﻤﯿﻖ ﺩﺭ ﻗﻠﺐ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺘﺸﺎﻥ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﮐﻨﯿﻢ، ﺍﻣﺎ


ﺳﺎﻝ ﻫﺎ ﻃﻮﻝ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ﺗﺎ ﺍﯾﻦ ﺯﺧﻢ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﻟﺘﯿﺎﻡ ﺑﺨﺸﯿﻢ .


ﺑﯿﺎﻣﻮﺯﻧﺪ ﺛﺮﻭﺗﻤﻨﺪ ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﻠﮑﻪ


ﮐﺴﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻫﺎ ﻧﯿﺎﺯﻣﻨﺪ ﺍﺳﺖ .


ﺑﯿﺎﻣﻮﺯﻧﺪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻓﻘﻂ ﻧﻤﯽ دانند


ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺗﺸﺎﻥ ﺭﺍﺑﯿﺎﻥ ﮐﻨﻨﺪ .


ﺑﯿﺎﻣﻮﺯﻧﺪ ﮐﻪ ﺩﻭ ﻧﻔﺮ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﻨﺪ


ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﺩﻭ ﺩﯾﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .


ﺑﯿﺎﻣﻮﺯﻧﺪ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﺒﺨﺸﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ


ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻧﯿﺰ ﺑﺒﺨﺸﻨﺪ.

 تاريخ : جمعه بیست و نهم آذر 1392 | 11:44 | نويسنده : عسل |
http://atasheentezar.persiangig.com/%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7/new_folder/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%20%D8%B9%D9%84%DB%8C%DA%A9%20%DB%8C%D8%A7%20%D8%A7%D8%A8%D8%A7%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87.gifhttp://atasheentezar.persiangig.com/%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7/new_folder/%DB%8C%D8%A7%20%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%20%283%29.gif

تاريخ : سه شنبه چهاردهم آبان 1392 | 16:24 | نويسنده : عسل |
 بمان تا آخرش

 

بمان تا آخرش


با من بمان و هیچگاه از کنارم نرو...


تو باشی من نفس میگیرم ، تو باشی من جانی تازه میگیرم...

با من باش ، تا آخرین نفس ، تا لحظه ای که جان دارم عزیزم...


ای تمام هستی ام تو تمام زندگی منی ، با من بمان و زندگی را از من نگیر!


مگر به جز تو چه کسی در این دنیا دارم ؟


تو تنها کسی هستی که دیوانه وار دوستش دارم ، تو تنها کسی هستی که

همدم شب و روزم و رفیق لحظه های زندگی ام است ...


ای همدم شب و روزم با رفتنت  شبهایم را بی مهتاب و روزهایم را مثل شبهایم نکن !


ای رفیق لحظه های زندگی ام ، این لحظه های زیبای با تو بودن را از من نگیر !


همه دلخوشی ام تویی ، بهترین لحظه زندگی ام آن لحظه است که در کنار تو

هستم و در آن چشمهای زیبایت نگاه میکنم و آرام با صدای آهسته میگویم

 که دوستت دارم عزیزم...


بمان که با ماندنت در کنارم یک دنیا خوشبختی را به من هدیه میدهی !


ای زیباترین زیبایی ها ، ای مظهر خوبی ها ، ای تو لایق بهترین ها با منی که

 بدجور دیوانه آن قلب مهربانت هستم بمان و با رفتنت  زندگی را به کامم تلخ نکن !


با رفتنت من نیز از این دنیا خواهم رفت ، گفته بودم که این دنیا را بدون تو نمیخواهم!


از تمام دار این دنیا تنها تو را دارم و تنها تو را میخواهم ! 


تویی که قلبم را از عشق و محبت خودت جان دادی ، و به منی که خسته از تنهایی

ها بودم نفس دادی!


با من بمان ، تا آخرش ! آخرش همان لحظه ای است که می فهمی تنها تو را میخواستم!


آخرش همان روزیست که خواهی فهمید چقدر تو را دوست داشته ام !


آخرش همان لحظه ای است که خواهی فهمید از عشقت مرده ام....


آری از عشقت مرده ام....


پس تا لحظه ای که از عشق تو نمرده ام با من بمان عزیزم..تاريخ : جمعه دهم آبان 1392 | 8:59 | نويسنده : عسل |
 

 تاريخ : پنجشنبه چهارم مهر 1392 | 23:49 | نويسنده : عسل |
حجاب


حجاب یعنی به جای شخص، شخصیت را دیدن. حجاب یعنی به همه ی نا محرمان

 و ظاهر بینان "نه" گفتن. حجاب آوای ملکوتی جمال طلبی معنوی زن است.

 حجاب تلالو شبنم بر چهره ی زیبای گل است. حجاب تضمینی برای تداوم خط

 زیبای شرافت است. حجاب تداوم بخش آیه های مهربانی متقابل همسران است.

 حجاب بوته ی خوشبوی گل عفاف است. حجاب سپری است قوی در برابر

 شمشیرهای تهاجم فرهنگی. حجاب سند اطاعت از فرمانده هستی است. حجاب

 زنجیری گران بر دستهای دیو گناه است. حجاب گامهای بلند انسان در کوچه های

 معانی است. وقتی مروارید زیبایی هایت را به صدف حجاب و عفاف می سپاری، 

خدا تو را آبی می کند. آنقدر آبی که آسمان به تو رشک می برد حجاب، سپری در

 برابر رهزنان گوهر عفاف است و موجب کمانه کردن تیر زهرآلود چشم ناپاکان.

 دختران و زنان شایسته با آراستن خویش به "پوشش اسلامی" بزرگترین معلمان

 اخلاق و پاکی و فضیلتند. آنان که جسم خود را ارزشمندتر از آن می دانند که هر

 چشمی از آن بهره ببرد، بر مسند والای فضیلت نشسته اند. حجاب، عفاف و

شخصیت ومتانت زن را نمودار می کند و او را همچون مرواریدی گرانبها در بر

 می گیرد. حجاب، دختران جوان و نوجوان را از طمع شکارچیان هوس حفظ می کند

 و آنان را در رسیدن به قله ی رفیع نیکبختی یاری می بخشد. دنیا در برابر گرفتن

 حجاب از زن، چیزی که سعادت و خوشبختی او را تآمین کند، به وی نداده است.

 دامن پاک حجاب از پلیدی ها پیراسته است.

تاريخ : سه شنبه نوزدهم شهریور 1392 | 3:2 | نويسنده : عسل |

 تاريخ : پنجشنبه هفدهم مرداد 1392 | 13:42 | نويسنده : عسل |

می گویند ساده نیست

 

می گوینده ساده نیست ....

گذشتن از کسی که گذشته هایت را ساخته و آینده ات را ویران

کرده ....

اما من گذشتم ...

 

عاشقانه های دل شیداعاشقانه های دل شیداتاريخ : شنبه دوازدهم مرداد 1392 | 0:15 | نويسنده : عسل |
 

تاريخ : یکشنبه ششم مرداد 1392 | 23:57 | نويسنده : عسل |